Lustrace - Seznam všech dostupných zdrojů dat

Lustrace – Přehled všech dostupných zdrojů údajů

Kromě lustrace v CEE systém umožňuje lustrovat i v řadě dalších rejstříků.

Bydlení – Ověření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy:

Automatická oprava adresy a ověření její existence, ověření zda se nejedná o adresu ohlašovny/magistrátu obce, ověření zda se nejedná o azylový dům či "ghetto" – adresu spadající do "nelukrativní oblasti", dále pomocí výpisu z katastru nemovitostí zjištění vlastníka nemovitosti ("vlastní", družstvo, městský byt apod.).

Centrální evidence exekucí – Centrální evidence exekucí ČR:

Veřejný seznam exekucí fyzických a právnických osob, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR. Umožňujeme v tomto rejstříku vyhledávat osoby levněji a pohodlněji než při přístupu přes Exekutorskou komoru.

ISIR – Insolvenční registr a EvÚ - evidence úpadců:

Zjištění, zda není osoba v insolvenci. Dále je možno použít monitor ISIRu, kdy jste na zápis osoby do insolvečního rejstříku automaticky upozorněni e-mailem.

Jednání – databáze soudních sporů právnických osob:

Zjištění, v jakých soudních sporech osoba figuruje jako účastník jednání. U FO však omezenou pouze na shodu jména, příjmení a okresu bydliště. Vhodné např. pro scoring balíku pohledávek a zejména naprostý základ pro obchodní styk.

Obchodní rejstřík – Výpis z Obchodního rejstříku, ARES, RŽP, DPH:

Společnosti s vazbou na subjekt, místa podnikání, PDF výpis z obchodního rejstříku

Osoba ČÚZK – Zjištění, zda osoba má nemovitost:

Rejstřík zjistí, zda osoba má či nemá nemovitost.

Řízení – Katastrální řízení:

Zjištění, zda není na nemovitý majetek uvalena exekuce

A mnohé další:

Nenašli jste rejstřík, který hledáte? Kontaktujte nás!

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us