Lustrace - Řízení

Lustrace – Rejstřík Řízení (Rizeni)

Rejstřík Řízení – Katastrální řízení

Zjištění, zda není na nemovitý majetek uvalena exekuce

Dokumentace k rejstříku:

Register čte pole Nazev, Jmeno, Prijmeni, PSC, Obec.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis

Rejstřík zjišťuje, zda je v katastru nemovitostí vedeno řízení, kde osoba vystupuje jako povinný.

U právnických osob je shoda dohledávána přes IC, u fyzických však pouze přes jméno a příjmení osoby -- výsledek tak nemusí být přesný! Nutno zkontrolovat adresu povinného s výpisem z listu vlastnictví.

Na výstup je do pole Rizeni_JSON zapsán seznam řízení, obsahující spisovou značku, exekutorský úřad, katastrální území a oprávněného.

Rejstřík není testován na funkčnost automaticky.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků