Lustrace - Bydlení

Lustrace – Rejstřík Bydlení (Bydleni)

Rejstřík Bydlení – Ověření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy

Automatická oprava adresy a ověření její existence, ověření zda se nejedná o adresu ohlašovny/magistrátu obce, ověření zda se nejedná o azylový dům či "ghetto" – adresu spadající do "nelukrativní oblasti", dále pomocí výpisu z katastru nemovitostí zjištění vlastníka nemovitosti ("vlastní", družstvo, městský byt apod.).

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík vyžaduje, aby byla na vstupu zadána adresa.

Register čte pole Stat, PSC, Ulice, UliceCislo, Obec, Mesto, CisPop, CisEvid, CisOrent, CisByt, Adresa.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
RUIAN
Bydleni
Druzstvo
DruzstvoIC
DruzstvoSidlo
UredniAdresa
PlombyNaAdrese
Ghetto
GMapsAdresa
GMapsUrl

Rejstřík zapisuje do následujících polí:

  • Soud
  • Ulice
  • CisPop
  • CisEvid
  • CisOrient
  • Obec
  • CastObce
  • PSC

Dohledá adresu v offline kopii databáze adres RUIAN.

Pokud je nalezena, je do pole RUIAN zapsán kód adresního místa a adresa na vstupu je opravena dle oficiálního zápisu adresy.

Dále zjistí, jestli jde o adresu ohlašovny, tzv. úřední adresu, či zda adresa nespadá do předkonfigurovaného "ghetto" seznamu nelukrativních adres či do seznamu azylových domů.

Následně jsou přes katastr nemovitostí zjišťeni vlastníci nemovitosti ("vlastní", "družstvo", obecný/městský byt, či "nezjištěno").

Je-li na nemovitosti "plomba", je toto uvedeno v poli PlombyNaAdrese.

Výsledek zapíše do Bydleni, je-li (alespoň částečně) vlastníkem družstvo, je název družstva zapsán do sloupce Druzstvo, jeho IČ a sídlo do DruzstvoIC a DruzstvoSidlo.

Není-li na vstupu adresa zadána, uloží do pole Bydleni hodnotu '?'. Taková lustrace není zaúčtována.

Dále vyhledá adresu na Google Maps, do pole GMapsAdresa zapíše její plný tvar a do GMapsUrl zapíše odkaz na zobrazení místa v Google Maps.

Příklady:

Pro osobu RC 8104147689, na adrese Obec Brno, PSC 60200, Ulice Antonínská 18, bude na výstupu nastaveno Bydleni A-18,bytové družstvo,

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků