Email - Jak to funguje?

Jak to funguje?

Datová schránka iSpis je e-mailová brána umožňující práci s datovou schránkou jako s běžným e-mailem z jakéhokoliv e-mailového klienta, jako je např. Google GMail, MS Outlook, Mozilla Thunderbird či jiného.

Služba je tvořena tzv. POP3 serverem pro příjem zpráv a SMTP serverem pro odesílání zpráv. Přidáním e-mailového účtu do svého oblíbeného e-mailového klienta tak můžete datové zprávy přijímat a odesílat jako běžné e-maily. Nastavení je jednoduché, přihlašovacími údaji jsou přihlašovací údaje používané pro přístup do systému ISDS – POP3 server je použije pro získání datových zpráv z datové schránky a SMTP server je použije pro zaslání datové zprávy. Služba také podporuje tzv. autokonfiguraci, kdy lze vybrané e-mailové klienty nastavit zjednodušeným postupem.


Příjem datových zpráv

Po přidání nového e-mailového účtu můžete pomocí Vašeho klienta stáhnout ze své datové schránky vaše datové zprávy, a to včetně příloh, přímo do Vašeho oblíbeného e-mailového programu!

Podle možností Vašeho klienta můžete tyto zprávy držet v oddělené složce, účtu, či štítku, aby se nepletly s běžnou e-mailovou korenspondencí.

K datové schránce se přistupuje v momentě, kdy Váš e-mailový program chce stáhnout nové zprávy. Z hlediska zákona jsou zprávy označené za doručené až v okamžiku stažení zpráv do vašeho e-mailového programu, ne dříve.


Odesílání datových zpráv

Pro napsání datové zprávy můžete buď Odpovědět na příchozí datovou zprávu nebo můžete vytvořit nový e-mail, přičemž jako adresu příjemce uvedete adresu ve tvaru:

ID-datové-schránky@ispis.cz

POZOR: Pokud chcete datovou zprávu přeposlat jako běžný e-mail, musíte v poli odesílatele (Od:) změnit adresu z Vaší @ispis.cz na Váš běžný e-mail.

Případně si můžete časté příjemce také uložit do svých kontaktů v e-mailovém programu.

Předmět e-mailu bude použit jako Věc: v datové zprávě a k datové zprávě budou přiloženy příslušné přílohy. Na přílohy se vztahují omezení na velikost či podporované typy stejné jako v systému ISDS.

Jak službu aktivuju?

Postupujte dle návodu pro MS Outlook, GMail, či jiný a máte to!


           

BEZ SLOŽITÉ INSTALACE, BEZ PLUGINů, BEZ REGISTRACE a ZCELA ZDARMA!

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us