Případ - Úvod

Služba Případ je informační systém pro evidenci a správu Vašich případů.

U případu je možné evidovat jeho stav, související osoby, poznámky, dokumenty, úkoly, případně splátkové kalendáře, datové zprávy, soudní řízení apod.

Služba Případ integruje jinak nezávislé služby Lustrace, Dopis, Hromadné e-PR, Schránka a Řízení do jednoho propojeného funkčního celku.

Usnadňuje tak evidenci a správu případů, včetně provádění lustrací, zasílání dokumentů, sledování řízení a podpory pro komunikaci.

Inkaso pohledávek

Ve verzi pro vymáhání pohledávek služba automatizuje všechny kroky mimosoudního a také soudního vymáhání pohledávek.

Advokátní spis

Služba Případ ve verzi pro advokáty slouží k evidenci spisů spojených s výkonem běžné advokátní praxe.

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us