Hromadná podání - Správa pohledávek - InfoDokument

InfoDokument – doložky vykonatelnosti EPR


Konec nesmyslného přepisování údajů!

Služba InfoDokument nahrazuje práci s portálem InfoDokument.Justice.cz

Pro vložený PDF dokument služba automaticky sama stáhne příslušnou doložku vykonatelnosti a vypíše stav řízení.

Podrobněji:

  • Služba ověřuje stav EPR řízení a stahuje EPR dokument s vyznačenou doložkou vykonatelnosti.
  • Na vstupu se zadává soudem vydaný el. platební rozkaz (PDF).
  • Je možný také hromadný režim vybráním více souborů v dialogovém okně při výběru souborů, případně je možno vložit ZIP.
  • Služba z každého PDF vytáhne spisovou značku, specifický identifikátor a dotáže se na stav řízení na portálu InfoDokument.Justice.cz
  • Služba vypíše stav řízení a nabídne uložení PDF dokumentu s doložkou.
  • V hromadném režimu na výstup uloží textový popis stavu řízení ve stejně pojmenovaném souboru s koncovkou .txt a případně stejně pojmenovaný dokument s vyznačenou doložkou právní moci s koncovkou -pm.pdf.
  • Tyto soubory služba umožňuje hromadně stáhnout zabalené do ZIP souboru.

Uživatelé služeb Schránka či Řízení mají funkcionalitu integrovanou u datové zprávy s EPR či u stavu EPR řízení.

Pro integraci s vlastním systémem je také možno využít aplikační rozhraní (API).

Vyzkoušet! Pro více informací nás kontaktujte!

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us