Dopisy - Odesílání dopisůDopis – Popis služby

Služba umožňuje vygenerovat dokument dle zadané šablony a/nebo dokument odeslat, e-mailem, datovou schránkou nebo poštou.


Služba je určena k vytváření a zasílání často se opakujících dokumentů, jako např. výzev, faktur, upomínek či nabídek, a to různými kanály: poštovním dopisem, datovou zprávou, e-mailem či jako SMS zprávu.

Služba má dvě základní, na sobě nezávislé funkce – umožňuje jednoduše dokumenty generovat a současně umožňuje dokumenty různými kanály odesílat:

Dokumenty lze generovat dle Vámi zadané šablony, kterou lze plnit ručně přes nabídnutý formulář, hromadně daty z MS Excel tabulky nebo (nejlíp) automaticky údaji evidovanými v rámci služby Případ.
Dokumenty, ať už připravené ručně mimo iSpis nebo vygenerované ze šablon, služba umožňuje ať už jednotlivě či hromadně odeslat, a to e-mailem, datovou schránkou, SMS-kou nebo poštou.

Pro použití služby se stačí zaregistrovat, nabít si kredit a můžete odesílat!

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us