Schránka – Popis služby

Aplikace Schránka slouží jako alternativní klient k webovému rozhraní ISDS datových schránek s rozšířením funkcionality zaměřené na pohodlnou práci se zprávami.

Aplikace umožňuje:

  1. vyhledávání v datových schránkách dle základních polí (úřad, spisová značka apod.)
  2. vyhledávání dle textu v přílohách.
  3. třídění zpráv dle oprávněného / klienta.
  4. automatické zatřiďování datových zpráv k příslušným případům.
  5. další funkce pro advokátní kanceláře využívající naši služby
  6. spolehlivé dlouhodobé úložiště datových zpráv, po dobu min. 10 let od skončení věci.

Kromě této služby nabízíme také službu Email umožňující příjem a odesílání datových zpráv pomocí MS Outlooku či jiného e-mailového programu bez instalace jakýchkoliv pluginů či jiných doplňků.

» Ukázka aplikace     » Smluvní podmínky     » Ceník