OhlašovnyHromadné ověření adres vůči databázi ohlašoven trvalého pobytu

Pro použití funkce se nejdřív .

Funkce slouží pro ověření, zda adresy jsou adresami městských nebo obecních úřadů. Vychází ze seznamu adres na Portálu veřejné správy České republiky.

Vložte tabulku vytvořenou v Excelu, která bude obsahovat minimálně tyto sloupce:

  • Ulice - Ulice adresy pro ověření
  • CisPop - Číslo popisné
  • PSC - Poštovní směrovací číslo
  • Obec - Příslušná obec
Tabulka dále může obsahovat libovolné vámi definované sloupce, např. jméno, přijmení, atd.

Do výstupní tabulky bude přidán sloupec Ohlasovna, ve kterém bude pro každou dohledanou adresu úřadu uveden kód obce z číselníku Portálu veřejné správy České republiky, Ghetto - Statistický údaj vyjadřující míru pravděpodobnosti, že adresa patří do problémové oblasti a NezalovatelnaAdresa pokud adresa spadá do předkonfigurovaného seznamu problémových oblastí.

Vzorovou tabluku si můžete stáhnout z našeho serveru.

Tabulka adres: