Nemovitost - Převod nemovitostí

Služba Převod nemovitosti slouží pro realitní kanceláře a advokáty ke generování smluv pro převod nemovitostí a návrhů na vklad v souladu s požadavky katastrálního úřadu.

Pro použití je potřeba:

  1. Aktivovat si službu Případy ve verzi pro advokáta či realitní kancelář
  2. Vytvořit nový případ pomocí Nový případ
  3. Vložit do něj nemovitosti pomocí Provést - Přidat nemovitost
  4. Přidat nabyvatele pomocí Provést - Přidat osobu, role Nabyvatel
  5. Zvolit Provést - Převod nemovitosti

Zadejte, které nemovitosti se mají převést:

Nemovitosti Převodce Podíl Společné části

Pokud převádíte byt, přidejte si k případu i příslušnou stavbu. Pokud převádíte stavbu, přidejte si k případu i příslušnou parcelu.

U všech osob doplňte RČ/IČO:

SJM OsobyRČ/IČOAdresa

1. Generování Návrhu na vklad
Služba umožňuje nahrát návrh na vklad do webové služby ČÚZK.

V sekci Nastavení - Advokát zadejte své přihlašovací údaje do běžného účtu dálkového přístupu ČÚZK.

Následně bude možné otevřít návrh v průvodci, odkud je možné stáhnout PDF. Otevřít v průvodci

2. Generování smluv

Generování kompletních smluv je možné použitím předpřipravených šablon – pro vygenerování kupní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, darovací smlouvě zvolte u případu Nová zpráva, zvolte osobu klienta a vyberte příslušnou šablonu.

K případu si můžete poznačit i další údaje (kupní cenu apod) pomocí Provést - Přidat údaje a ty pak použít v šabloně příslušné smlouvy.

Vygenerovanou smlouvu si můžete stáhnout a dál upravit, případně si šablony můžete i sami editovat, viz Správce šablon

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us